Anna Kalina-Gagnelid

 

W roku 2015 uzyskałam dyplom na pierwszym w Polsce Podyplomowym Studium Hortiterapii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Jestem absolwentką studiów magisterskich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł mojej pracy magisterskiej brzmiał – „Otwieranie krajobrazu – od edukacji regionalnej do kultury ekologicznej”.

Współpracowałam  z Katedrą Sztuki Krajobrazu SGGW, gdzie prowadziłam zajęcia na Podyplomowym Studium Projektowania Ogrodów oraz miałam wykłady pt: „Kultura przestrzeni” skierowane do studentów Studiów Inżynierskich Gospodarki Przestrzennej.

Od 2010 projektuję ogrody przydomowe. Ukończyłam kurs w placówce oświatowej Creator. Mam za sobą podstawowy kurs florystyczny.

Byłam przewodniczką po kolekcji Centrum Zachowania Bioróżnorodności Biologicznej PAN w Powsinie oraz współorganizowałam inicjatywę „Zielony Mariensztat” wraz z Kołem Ogrodników SGGW.

W ścisłym kręgu moich zainteresowań są: historia sztuki ogrodowej, antropologia przestrzeni oraz ekologia i botanika. Fascynujące są dla mnie związki człowieka z naturą realizowane na różnych poziomach ludzkiej egzystencji. Od elementarnego uzależnienia od środowiska naturalnego poprzez inspirację naturą po emocje jakie powstają w człowieku pod wpływem kontaktu elementami przyrody.

Obecnie pogłębiam swoją wiedzę teoretyczną dotyczącą hortiterapii oraz angażuję się w inicjatywy związane z tą tematyką.

Dodaj komentarz