M a r i u s z  W a r a c h i m

 

Edukacja

W trakcie Ogrodnictwo – studia II-go stopnia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2015 Hortiterapia – studia podyplomowe, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

2012, 2010 Projektowanie i zakładanie ogrodów – 2-stopniowy kurs, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów, Poznań

2004 Ogrodnictwo ogólne – studia inżynierskie, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Praca terapeutyczna

„O krok do przodu” Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym CHRONICA. Toruń, maj 2017 – marzec 2019

„Hortiterapia – mamy zielone pojęcie” Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Polski Związek Niewidomych w Tucholi. Tuchola, sierpień – wrzesień 2016

„Szansa na powrót – interdyscyplinarna terapia pacjentów z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii” Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym CHRONICA. Toruń, styczeń 2015 – marzec 2016

Zajęcia z pacjentami z otępieniem, Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu. Toruń, 2014

Publikacje naukowe

Kolański A., Warachim M. 2017. Hortiterapia w interdyscyplinarnej terapii pacjentów z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii. Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne pod redakcją Agnieszki Krzymińskiej, Rhytmos, Poznań: 211- 225

Kolański A., Warachim M. 2016. Terapeutyczny ogród zimowy jako miejsce terapii i wypoczynku. Hortiterapia- terapia wspomagająca rehabilitację dzieci i dorosłych pod redakcją Beaty Płoszaj- Witkowskiej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn: 49-60

Konferencje i seminaria

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-warsztatowa Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne Ścieżka sensoryczna jako element hortiterapii wspomagający rehabilitację ruchową, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Poznań, 21 sierpnia 2018 (udział czynny)

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-warsztatowa Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Poznań, 22 sierpnia 2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geriatria i Medycyna Paliatywna Wybrane elementy hortiterapii w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium  Medicum w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 3 czerwca 2017 (udział czynny)

III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Hortiterapia – w terapii zajęciowej dzieci i dorosłych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn, 31 marca 2017

Konferencja podsumowująca projekt Hortiterapia – mamy zielone pojęcie. Tuchola, 19 stycznia 2017 (udział czynny)

Konferencja W trosce o jakość życia Zajęcia hortiterapii w ramach programu Szansa na powrót, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym CHRONICA, Toruń, 21 października 2016 (udział czynny)

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-warsztatowa Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne Terapia w ogrodzie zimowym przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Poznań, 22 – 23 sierpnia 2016 (udział czynny)

Kiełkowanie dla przyszłości. Ogrody edukacyjne i inne sposoby redefiniowania przestrzeni publicznej, prowadzące do budowania społeczności lokalnych, Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki VIRId’OR. Konstancin Jeziorna, 21 października 2015

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Hortiterapia jako terapia wspomagająca rehabilitację dzieci i dorosłych Wykorzystanie elementów hortiterapii w interdyscyplinarnej terapii pacjentów z dysfunkcjami mózgu, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Olsztyn, 24-25 sierpnia 2015 (udział czynny)

I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Hortiterapia jako jedna z form arteterapii Terapeutyczny Ogród Zimowy w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Olsztyn, 7 listopada 2014 (udział czynny)

Warsztaty

Warsztaty dla słuchaczy Studium Podyplomowego Hortiterapia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Toruń, 11 maja 2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geriatria i Medycyna Paliatywna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium  Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 3 czerwca 2017

Hortiterapia – mamy zielone pojęcie, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Polski Związek Niewidomych w Tucholi. Tuchola, 11 sierpnia-15 września 2016

Warsztaty dla słuchaczy Studium Podyplomowego Hortiterapia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Toruń, 12 maja 2017

Ogrodnik – studia inżynierskie, Akademia Rolnicza w Poznaniu (2004)

Hortiterapeuta – studia podyplomowe, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (2015)

Ukończony 2-stopniowy kurs Projektowania i zakładania ogrodów pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Twórców Ogrodów (2010,2012)

Praca zawodowa

Od 2002 roku pracuję jako ogrodnik

Od  2011 roku prowadzę własną działalność

Od 2012 roku opiekuję się Terapeutycznym Ogrodem Zimowym w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu

 

 

Dodaj komentarz