21 sierpnia w Poznaniu odbędzie się kolejna już konferencja naukowa poświęcona hortiterapii.

Ogród leczy po raz kolejny jest partnerem konferencji.

Link do wydarzenia: http://www.hortiterapia.edu.pl/konferencja.html   

Program konferencji: http://www.hortiterapia.edu.pl/assets/horti_konferencja_2018_program.pdf

 

W tym roku, razem z Aleksandrem Kolańskim – fizjoterapeutą Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego im. Ks. J.Popiełuszki w Toruniu, przedstawimy temat ścieżek sensorycznych często budowanych w ogrodach terapeutycznych i chętnie wykorzystywanych w hortiterapii.

Ścieżka sensoryczna stanowi ważne narzędzie w hortiterapii, umożliwiające stymulację wielozmysłową w naturalnym środowisku oraz uczy orientacji ciała w przestrzeni i rozwija dużą motorykę.

W tworzeniu ścieżki sensorycznej wykorzystuje się materiały pochodzenia naturalnego, dostępne w najbliższym otoczeniu, dzięki czemu możliwa jest interakcja osoby chorej, niepełnosprawnej z naturalnym środowiskiem zewnętrznym. Przykładowe materiały, które można zastosować to: szyszki, piasek, kamienie, igliwie, kora, woda. Walory terapeutyczne ścieżki sensorycznej można wykorzystywać w różnych typach schorzeń i stopniach niepełnosprawności.

Przykładowe ćwiczenia do wykorzystania przy użyciu ścieżki sensorycznej:

– przejście po grząskim podłożu, np. piasku wzmacnia mięśnie sklepienia stopy

– przejście po belce otaczającej ścieżkę ćwiczy zachowanie równowagi

– chodzenie po szyszkach czy kamieniach ćwiczy balans miednicy

– pokonanie bariery (wzniesienie, kamień, konar) ćwiczy mięśnie kończyn dolnych

Proces projektowania, przygotowania i skonstruowania ścieżki może stanowić sam w sobie konspekt ciekawych zajęć terapeutycznych. Prezentacja oparta będzie na zajęciach, które odbyły się w Warsztatach  Terapii Zajęciowej w Tucholi, gdzie jednym z punktów było utworzenie ścieżki sensorycznej przy aktywnym udziale osób z niepełnosprawnościami.

Na podstawie zdjęć i krótkich filmów ze zrealizowanego projektu zaprezentujemy możliwości  wykorzystania ścieżki sensorycznej oraz  poszczególnych jej elementów w rehabilitacji ruchowej w różnych typach schorzeń w tym osób starszych. Przedstawimy również przykłady ćwiczeń i elementy zajęć z hortiterapii u osób z uszkodzeniem mózgu – pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu.

Mariusz Warachim