Pod koniec sierpnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się drugie  już seminarium poświęcone hortiterapii.

https://www.facebook.com/events/820195798048869/

11885308_1209676049058162_7280522679563504911_n

Organizatorkami wydarzenia były: dr inż. Beata Płoszaj Witkowska, mgr inż. Joanna Bastek oraz dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska. Dzień pierwszy zgromadził główną część wykładów.  W dniu drugim miało miejsce jedno wystąpienie oraz odbyły się trzy zajęcia warsztatowe. Tematyka spotkania zdominowana była przez zagadnienia związane z neurologią. Tu wymienić należy:

– Wykorzystanie hortiterapii w pracy z pacjentami dotkniętymi chorobą Alzheimera, temat przedstawiły  Magdalena Majdak psycholog z Centrum Alzheimera w Warszawie i Izabela Zalewska-Kantek, architekt krajobrazu reprezentująca Fundację VIRId’OR

– Wykorzystanie hortiterapii w stymulacji polimodalnej pacjentów neurologicznych, przedstawiła Małgorzata Pliszka, Katedra  Neurologii i Neurochirurgii, Wydział Nauk Medycznych UWM

– Kwiaty w polisensoryce u dzieci, przedstawiła Beata Płoszaj-Witkowska z Katedry Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM

– Wykorzystanie elementów hortiterapii w interdyscyplinarnej terapii pacjentów z dysfunkcjami mózgu, przedstawili Aleksander Kolański i Mariusz Warachim z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu

11887872_1218629868162780_711422992534608645_n

11889667_1218628868162880_9111172047226684437_n

Dwa wystąpienia dotyczyły różnorodnych gatunków i odmian roślin przydatnych w działaniach hortiterapeutycznych:

– Rośliny zapomniane i mniej znane w hortiterapii, przedstawiły Joanna Majkowska-Gadomska i Emilia Mikulewicz z Katedry Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM

– Inspiracje w hortiterapii: rośliny naszych przodków, przedstawili Kinga Młyńska i Artur Dobrowolski z Katedry Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM

Kolejne dwa referowały działalność konkretnych jednostek stosujących hortiterapią:

– Thrive – historia i funkcjonowanie, organizacja charytatywna stosująca i propagująca hortiterapią w Wielkiej Brytanii, przedstawiła Anna Kalina-Gagnelid

– Działania hortiterapeutyczne na przykładzie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, przedstawiły Grażyna Zawiślak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Sylwia Góźdź, Elżbieta Waniurska, Katarzyna Czerwonka, Justyna Dejneka oraz Beata Dec z Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

11935091_1218630151496085_7827008690140142634_n

Trzy inne zajęły się zagadnieniami związanymi z ogrodami wspólnymi czyli skupiły się na społecznym wymiarze ogrodnictwa i zastosowaniu terenów zielonych w roli narzędzia działań socjotechnicznych:

– „Zielone” inicjatywy społeczne formą hortiterapii, przedstawiła Aneta Jabłońska

– Miasto-ogród jako element rehabilitacji niepełnosprawności wielokulturowej na przykładzie miasta Monachium, przedstawił Wojciech Słomka, Katedra Fitopatologii i Entomologii UWM

– Hortiterapia w afrykańskich dzielnicach biedy Kenii i Republiki Zielonego Przylądka – czyli o tym jak zarażać ludzi pasję tworzenia, Mariusz Antolak, Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  UWM

11903839_1218630311496069_172286654527984562_n

Pojawiły się także dwa referaty obejmujące kwestie techniczne:

– Ściana wertykalna wykorzystywana w hortiterapii, przedstawił Jacek Mojski z firmy Twój Świat/Ogrody wertykalne

– Nawierzchnie bezpieczne w ogrodach terapeutycznych, przedstawił Henryk Kociel z firmy usługowej Ogród z Łukowa

11917750_1218646844827749_8830441721564857954_n

11949513_1218631208162646_340918374715606799_n

Uczestnicy zapoznali się także z materiałem filmowym przedstawiającym podopiecznych Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr.5 w Chełmie. Tytuł pokazu to:

– Czarodziejska Moc Ogrodów w rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, przedstawiła Iwona Jędruszczuk z ww. Poradni Niepublicznej.

Dzień pierwszy seminarium zakończyła uroczysta kolacja. W drugim dniu odbyły się warsztaty:

– Alternatywne sposoby zastosowania ziół w życiu codziennym i terapii – Joanna Majkowska-Gadomska, UWM Olsztyn

– Kwiaty w terapii sensorycznej dzieci – Beata Płoszaj-Witkowska, UWM

– Malowanie roślinami – warsztaty malowania przy użyciu naturalnych barwników, Teresa Jagielska, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin Wydziału biologii i biotechnologii roślin UWM

11201878_1218682668157500_2041880339653799252_n

11225388_1218683158157451_7714576386210463614_n

11923266_1218683011490799_8770241735305619258_n

11892079_1217203334972100_2262021900822986374_n

11947408_1218683691490731_1469728327400406802_n

11954825_1217202264972207_5171453399654462907_n

Niezwłocznie poinformujemy o zamieszczeniu w sieci abstraktów z wystąpień.

Wszystkie wydarzenia miały miejsce na terenie jak zawsze gościnnego kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Kortowie. Wykłady odbyły się w Centrum Edukacji Technologicznej ”Stara Kotłownia” natomiast część warsztatowa w ogrodach i szklarniach Katedry Ogrodnictwa. Byliśmy czynnymi uczestnikami seminarium. Bardzo dziękujemy Organizatorkom za inicjatywę i wysiłek włożony w realizację tego spotkania oraz za możliwość wykorzystania fotografii, których autorką jest p. Joanna Bastek.

 

Redakcja ogrodleczy.pl