DSC02053_0_preview 20130418145741_piatkowo1

Hortiterapia jest metodą wspomagania leczenia i rehabilitacji. Nadaje się dla każdego, który choć trochę lubi obcować z roślinami. Kontakt z zielenią pozytywnie wpływa na ciało, duszę, psychikę… oraz może pomóc w odnalezieniu równowagi po różnych perypetiach życiowych. Hortiterapia (inaczej ogrodolecznictwo) – była stosowana wśród więźniów, wspomagając proces resocjalizacji. Dobrze sprawdza się jako warsztat terapeutyczny w ośrodkach dla nieletnich przestępców czy osób uzależnionych. Może także być jedną z dróg pomagającą w aktywizacji zawodowej.

W Poznaniu na jednym z osiedli prężnie funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej Piątkowo – CIS Piątkowo, które działa przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu. Celem Centrum jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, które z różnych przyczyn mają trudności w pozyskaniu pracy. Dzięki warsztatom zawodowym, uczestnicy nabywają nowe umiejętności i nawyk pracy. CIS oferuje cztery różne warsztaty: porządkowy, ogrodniczy, opieki oraz warsztat konserwacji terenów zieleni.

W ramach warsztatów ogrodniczych, uczestnicy pielęgnują osiedlową zieleń. Od wiosny do jesieni uczą się przycinać krzewy i drzewa, formują żywopłoty, koszą trawniki, usuwają chwasty. Czynności te uczą sumienności, cierpliwości, odpowiedzialności i pomagają wyrobić nawyk pracy. Ważnym aspektem jest współdziałanie w grupie. W sezonie zimowym odbywają się zajęcia teoretyczne. Po okresie próbnym uczestnicy dostają własną odzież roboczą. Program kończy się egzaminem.

Po 12-miesięcznym warsztacie uczestnicy potrafią rozpoznawać podstawowe gatunki drzew i krzewów ozdobnych, diagnozować choroby roślin i rozpoznawać szkodniki. Mają wiedzę na temat zasad racjonalnego nawożenia i metod ochrony roślin. Są wstanie wykonać prosty projekt ogrodu. Warsztaty w Centrum pomagają swoim uczestnikom wrócić na rynek pracy. Większość z nich znajduje stałe zatrudnienie.

CIS Piątkowo wykorzystując m. in. warsztat ogrodniczy, czyli pracę wśród zieleni i z roślinami wspomaga reintegrację społeczną i zawodową.

piatkowo04   piatkowo12