Pod koniec października (21. X) z inicjatywy Fundacji Virid’or https://www.facebook.com/Fundacja-VIRIdOR-edukacja-i-terapia-ogrodem-274734749400292/ odbyło się seminarium pt. Kiełkowanie dla Przyszłości – Ogrody edukacyjne i inne sposoby redefiniowania przestrzeni publicznej prowadzące do budowania społeczności lokalnych. Spotkanie to, w którym uczestniczyła redakcja ogrodleczy.pl, miało miejsce w podwarszawskim uzdrowisku – Konstancinie.

SKMBT_C36015112813011_2

Licznie zgromadzeni goście wysłuchali szeregu interesujących prezentacji skupionych głównie wokół  tematyki ogrodów i otoczenia przyrodniczego w kontekście przestrzeni miasta. Pojawiły się zarówno wątki tytułowe związane z ogrodami edukacyjnymi ( I. Zalewska-Kantek Ogrody edukacyjne dla dzieci, A. Budniak Ogród – wyzwanie edukacyjne i wychowawcze) jak również z hortiterapią (B. Płoszaj-Witkowska – Hortiterapia w wspomaganiu rehabilitacji dzieci, W. Gadomska – Ogrody zmysłów w terapii osób niepełnosprawnych). Cztery wystąpienia poświęcone były zjawisku odkrywania przyrodniczego kontekstu miasta. Dotyczyły one zarówno zmiany podejścia do charakteru terenów zielonych ( K.Podyma –  Załączmy miasto, M. Reker gość z Portugalii – Pick your City fruit: orchards as active appropriation of public space, G. Hodun – Drzewa owocowe w mieście) jak również możliwości prowadzenia pasiek w obszarze zurbanizowanym (K. Baj – Co robi pszczoła w mieście?). Wszystkie referaty reprezentowały  nurt  przeciwstawiający miasto-maszynę miastu-ogrodowi przyjaznemu tworzeniu wspólnot lokalnych. Wątek ten nie pojawił się wprost, jednak był zauważalny w treści wystąpień. Dwa pozostałe referaty dotyczyły nowych, społecznych funkcji  bibliotek ( J. Tytarenko gość z Ukrainy, Transformation of Libriaries into Community Centers, D. Olejnik, Biblioteka tu przyszłość jest dziś).

Spotkanie to było jednocześnie okazją do prezentacji dwujęzycznej (pol/ang) publikacji autorstwa organizatorki spotkania Izabeli Zalewskiej-Kantek.

SKMBT_C36015112813000_2

Książka ta poświęcona jest zakładaniu i prowadzeniu tych szczególnych ogrodów społecznych. Jej tytuł to: Kiełkowanie dla przyszłości. Ogrody edukacyjne dla dzieci. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów.  Tematyka książki obejmuje treści związane z historią organizowania takich ogrodów (działalność Henryka Jordana), społecznym znaczeniem uprawy ogrodów i ich edukacyjnemu potencjałowi. Bardzo dużym atutem tej publikacji jest jej osadzenie w doświadczeniu autorki, która prowadzi ogród edukacyjny założony w ramach inicjatywy lokalnej na warszawskim Powiślu. Dzięki temu książka zawiera wiele praktycznych wskazówek dotyczących zarówno tego skąd czerpać fundusze, jak projektować takie ogrody, jak dobierać i pielęgnować rośliny, jakimi dodatkowymi aktywnościami wzbogacać jego program edukacyjny i jak może on być miejscem rozwijania kreatywności. Poradnik ten jest dystrybuowany bezpłatnie placówkom, zainteresowanym tworzeniem ogrodów edukacyjnych.

Wydarzenie zorganizowane było dzięki wsparciu finansowemu European Cultural Foundation http://www.culturalfoundation.eu/ i we współpracy z Konstancińskim Domem Kultury – Hugonówka. Seminarium towarzyszyła wystawa prezentująca projekty studentów Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW będących propozycjami zagospodarowania ogrodu wokół Ośrodka Fundacji Synapsis w Wilczej Górze:  Obudźmy swoje zmysły – ogród dla osób dotkniętych autyzmem.

Patronem medialnym była Witryna Wiejska, dzięki której można zapoznać się z przebiegiem tego interesującego spotkania:

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy być uczestnikami tego ważnego wydarzenia, które skupiło wiele osób zaangażowanych w rozwijanie idei hortiterapii w Polsce. Należy podkreślić dobry przykład Fundacji Virid’or, która zaangażowała się w długofalowe działanie, a swoim doświadczeniem dzieli się na zasadzie pro publico bono. Mamy nadzieję, że dzięki tej i podobnym inicjatywom coraz więcej osób i organizacji gotowych będzie podjąć się realizacji projektów łączących ogrodnictwo, architekturę krajobrazu, edukację i długoterminowe aktywności o charakterze terapeutycznym i prospołecznym. Dziękujemy za zaproszenie!

Anna Kalina-Gagnelid