Edukacja

W trakcie Ogrodnictwo – studia II-go stopnia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2015 Hortiterapia – studia podyplomowe, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2012, 2010 Projektowanie i zakładanie ogrodów – 2-stopniowy kurs, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów, Poznań

2004 Ogrodnictwo ogólne – studia inżynierskie, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Praca terapeutyczna

„O krok do przodu” Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym CHRONICA. Toruń, maj 2017 – marzec 2019

„Hortiterapia – mamy zielone pojęcie” Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Polski Związek Niewidomych w Tucholi. Tuchola, sierpień – wrzesień 2016

„Szansa na powrót – interdyscyplinarna terapia pacjentów z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii” Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym CHRONICA. Toruń, styczeń 2015 – marzec 2016

Zajęcia z pacjentami z otępieniem, Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu. Toruń, 2014

Publikacje naukowe

Kolański A., Warachim M. 2017. Hortiterapia w interdyscyplinarnej terapii pacjentów z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii. Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne pod redakcją Agnieszki Krzymińskiej, Rhytmos, Poznań: 211- 225

Kolański A., Warachim M. 2016. Terapeutyczny ogród zimowy jako miejsce terapii i wypoczynku. Hortiterapia- terapia wspomagająca rehabilitację dzieci i dorosłych pod redakcją Beaty Płoszaj- Witkowskiej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn: 49-60

Konferencje i seminaria

2. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa INNOWACJE W TERAPII ZAJĘCIOWEJ Perspektywa miedzynarodowa-nauka, edukacja, praktyka Możliwość wykorzystania hortiterapii przez terapeutów zajęciowych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań, 5-6 marca 2019 (udział czynny)

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-warsztatowa HORTITERAPIA JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY LECZENIE TRADYCYJNE Ścieżka sensoryczna jako element hortiterapii wspomagający rehabilitację ruchową, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Poznań, 21 sierpnia 2018 (udział czynny)

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-warsztatowa HORTITERAPIA JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY LECZENIE TRADYCYJNE, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Poznań, 22 sierpnia 2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa GERIATRIA I MEDYCYNA PALIATYWNA Wybrane elementy hortiterapii w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium  Medicum w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 3 czerwca 2017 (udział czynny)

III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe HORTITERAPIA W TERAPII ZAJĘCIOWEJ DZIECI I DOROSŁYCH, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn, 31 marca 2017

Konferencja podsumowująca projekt HORTITERAPIA-MAMY ZIELONE POJĘCIE. Tuchola, 19 stycznia 2017 (udział czynny)

Konferencja W TROSCE O JAKOŚĆ ŻYCIA Zajęcia hortiterapii w ramach programu „Szansa na powrót”, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym CHRONICA. Toruń, 21 października 2016 (udział czynny)

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-warsztatowa HORTITERAPIA JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY LECZENIE TRADYCYJNE Terapia w ogrodzie zimowym przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Poznań, 22 – 23 sierpnia 2016 (udział czynny)

KIEŁKOWANIE DLA PRZYSZŁOŚCI Ogrody edukacyjne i inne sposoby redefiniowania przestrzeni publicznej, prowadzące do budowania społeczności lokalnych, Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki VIRId’OR. Konstancin Jeziorna, 21 października 2015

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe HORTITERAPIA JAKO TERAPIA WSPOMAGAJĄCA REHABILITACJĘ DZIECI I DOROSŁYCH Wykorzystanie elementów hortiterapii w interdyscyplinarnej terapii pacjentów z dysfunkcjami mózgu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn, 24-25 sierpnia 2015 (udział czynny)

I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe HORTITERAPIA JAKO JEDNA Z FORM ARTETERAPII, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn, 7 listopada 2014 (udział czynny)

Warsztaty

Warsztaty dla słuchaczy Studium Podyplomowego Hortiterapia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Toruń, 11 maja 2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa HORTITERAPIA JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY LECZENIE TRADYCYJNE Wybrane elementy hortiterapii w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium  Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 3 czerwca 2017

Hortiterapia – mamy zielone pojęcie, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Polski Związek Niewidomych w Tucholi. Tuchola, 11 sierpnia-15 września 2016

Warsztaty dla słuchaczy Studium Podyplomowego Hortiterapia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Toruń, 12 maja 2017